torsdag 26. april 2012

Hvilke maling skal en velge?

Vi skal snart i gang med å male,
men hvilke maling bør vi velge om vi skal tenke mest mulig miljø?
Vi har googlet problemstillingen og lært følgende:
  • At belastningene ligger i at løsemidler i malingen fordamper ved bruk. Det er derfor anbefalt at en velger vanntynnet maling der det er mulig, av hensyn til både miljø og helse.
  • Det er også viktig at malingen holder lenge, slik at en slipper en ny malingsrunde om noen få år.
  • Naturbasert maling trenger ikke å være ensbetydet med at det er helse- og miljøvennlig, også her kan en manlingen inneholde skadelige stoffer!!!

Vi sitter derfor igjen med tre valgmuligheter
  • NAAF-merket maling - anbefales av det norske Astma- og allergiforbundet (NAAF) oppfyller svært strenge helse og miljøkrav.
  • Svanemerket maling -  oppfyller også strenge helse- og miljøkrav. Kravene til avgassing er ikke like strenge som for NAAF-merket maling, men utvalget er mye større.
  • Naturligmaling - er basert på naturlige råstoffer. Som for annen maling kan en del av innholdsstoffene gi allergi, for eksempel sitrusoljer og harpiks.

Så hva går vi for, noen som har tips og erfaring å dele med oss?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar